Alkim Kimya 2020/3.Çeyrek Bilanço

Alkim Kimya 2020/3.Çeyrek Bilanço

9 Kasım 2020 0 Yazar: Bay Tutumlu

Alkim Kimya 2020 üçüncü çeyrekte piyasa beklentisi olan 53.5 mn TL’nin oldukça üzerinde 64 mn TL net kar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yalnızca %3 artmasına karşın gider kalemlerini iyi kontrol ederek net esas faaliyet karını %15 artırmayı başardı. Esas faaliyet karı ise kur farkı gelirlerinden dolayı 73 mn TL oldu. 

Şirket 2 çeyrektir finansman faaliyetlerinden gelir elde ediyor. Bunun da net kara pozitif etkisi var. 7 mn TL finansman geliri ve 18 mn TL kur farkı geliri yazmışlar. Şirket yabancı para pozisyonunu artırmaya devam ediyor. Son bilançoyla birlikte yppnin toplam ciroya oranı %24’e ulaşmış durumda.

Kaydırılmış satış ve karlılık tablosuna baktığımızda son çeyreklerde artış hızı yavaşlayan ciroya rağmen esas faaliyet karı ve net karın artmaya devam ettiğini görüyoruz. Şirket ciro sabitken marjlarını artırarak karlılığını korumayı başarmış durumda. Ortadoğu ve doğu avrupanın en büyük sodyum sülfat üreticisi konumunda olduğu için fiyat belirleyebilme avantajı var. Özellikle pandemi döneminde artan deterjan talebi nedeniyle şirketin ihracat oranı da yükselme eğiliminde. Son çeyrekte brüt kar marjı %33.4, FAVÖK marjı %28, net kar marjı ise %25.2 olarak gerçekleşti. Özkaynak karlılığı da yükseliş trendini sürdürüyor ve %46 seviyesinde.
Şirket borçluluk kısmında çok iyi durumda diyebiliriz. Cari oran 3.0, likidite oranı ise 2.2 seviyesinde. 2020 yılı içerisinde onaylanan ÇED raporu ile Ankara Çayırhan tesislerinde kapasite artışı kararı alan şirket bu yatırımı %50 özkaynaklar %50 ise yatırım kredisi kullanarak gerçekleştirecek. Böylece Çayırhan tesislerinin toplam kapasitesi 210 bin tondan 390 bin tona ulaşmış olacak. Çayırhan şirket için stratejik bir öneme sahip. Burada yer altı çözelti madenciliği ile üretim yapan şirketin MTA’ta yaptırdığı ölçümlere göre yaklaşık 192 milyon ton civarında hammadde olduğu düşünülüyor.
Piyasa çarpanlarına bakacak olursak şirket 2020 yılının başından itibaren geçen yıllara göre daha pahalı fiyatlanmaya başlandı. Özellikle potasyum sülfat yatırımı açıklandıktan sonra şirketin hisseleri ciddi anlamda primlendi. Son bilançoya göre FK 11.5, PD/DD 3.1, FD/FAVÖK ise 9.6 seviyesinde.
2021 yılında devreye girecek iki adet yatırımla birlikte cironun ve karların artmasını bekleyebiliriz. Bunlardan ilki Çayırhan sodyum sülfat kapasite artışı, diğeri ise Haziran 2021’de ilk ürünün alınacağı potasyum sülfat tesisi. Özellikle potasyum sülfat tarafında talebin ne olacağı iyi takip edilmeli. Şu ana kadar yurt dışından tedarik edilen ve gübre sektöründe önemli bir yer tutan bu ürünün yerli olarak üretilecek olması tarım sektörüne de katma değer katacaktır.
 
 Bay Tutumlu
 
Yukarıda paylaşılan bilgiler kabaca bilanço verilerinin yorumlanması olup kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yazının yazıldığı tarihte ALKIM şirketinde yatırımım bulunmaktadır.