Deva 2020/3.Çeyrek Bilanço

Deva 2020/3.Çeyrek Bilanço

8 Kasım 2020 0 Yazar: Bay Tutumlu

Deva Holding 2020 3. Çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performansla 141.9 mn tl net efk ve 197.4 mn tl net kar açıkladı. Çeyreklik satışlar ve net esas faaliyet karına baktığımızda mükemmel geçen 2020 ilk çeyreğin ardından ikinci en iyi çeyrek diyebiliriz. 


Net kar tarafında ise yüksek oranda kambiyo etkisini görüyoruz. Şirket sadece 3. çeyrekte 71 mn tl kur farkı karı yazmış durumda. Yabancı para pozisyonunun net satışlara oranı düzenli bir artışla 2019 ilk çeyrekte %12’den 2020 üçüncü çeyrekte %33’e ulaşmış durumda. Şirketin 642 mn tl yabancı para pozisyonu ve sadece 77 mn tl yabancı para yükümlülüğü bulunuyor. 
 

Kaydırılmış ve dönemsel satışlara baktığımızda da yükseliş trendini görebiliyoruz. Hisse başı kar 2.85 tl ile tarihi zirvelerinde bulunuyor. Şirket esas faaliyet giderlerini de 2019 başından beri düzenli olarak kontrol altında tutarak satışların maliyetini aşağı çekmeyi başarmış durumda. Brüt kar marjı %53.5 gibi rekor bir seviyede. FAVÖK marjı %34.6, net kar marjı %33.8, özkaynak karlılığı ise %47.3 seviyesınde bulunuyor. Şirket faaliyet raporunda şirketin pandemi döneminde pazarlama faaliyetlerinde aksamalar olduğunu buna rağmen satışlara önemli bir etkisi olmadığını belirtmiş.

 

Borçluluk kısmı makul seviyelerde, cari oran 2.1 likidite oranı ise 1.3. Borç/özkaynak oranı son bilançoya göre %46. Piyasa çarpanları da son dönemde bir miktar yükselmiş durumda. Hisse fiyatı yıl başında beri 2.5 kat değer kazandı. Fakat şirketin FK’sı artan net karın etkisiyle 5.4’ten 8.2’ye yükseldi. FD/FAVÖK 8.7, Fiyat/Net Satışlar ise 2.8 seviyesinde. 2017 önesinde karlılık düşükken FK olarak pahalı fiyatlanan şirket 2018 sonrasında karlılığını artırmasıyla FK oranları da düşmüştü. 2020 itibariyle ise eski seviyeleri kadar olmasa da elde edilen karların piyasa değerine yansıdığını görüyoruz. Özellikle özsermaye karlılığının %15’lerden %40’lara çıkmasıyla piyasa değeri/defter değeri de ciddi oranda artmış durumda.

 

2021 beklentilerine gelecek olursak, bilindiği gibi her yılın başında ilaç zammı açıklanıyor ve şirketin karlılığını büyük oranda bu açıklanan ilaç zammı belirliyor. Yıl içerisindeki ortalama euro kuruna göre belirli hesaplamalar yapılarak belirlenen bu zam oranının takip edilmesi şirketin karlılığını takip etmede önemli olacaktır. Ayrıca şirketin lisans süresi dolan ilaçların jenerik yerli versiyonlarını üreterek piyasaya sürmesi karlılığa olumlu etki yapmakta. Kutu bazında yıllardır pazar ikinciliğini koruyan şirket, ciro bazında ise yedinci durumda. Arge çalışmaları kapsamında 19 Tübitak onaylı projesi mevcut. Özellikle katma değeri yüksek, kutu bazında pahalı ilaçların üretilmesi ve sgk geri ödemesi kapsamına alınmasıyla karlılığın artmasını bekleyebiliriz. 

Bay Tutumlu


Yukarıda paylaşılan bilgiler kabaca bilanço verilerinin yorumlanması olup kesinlikle yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yazının yazıldığı tarihte DEVA şirketinde yatırımım bulunmaktadır.